Hero-A
Hero-D
Hero-C
Hero-B
SZKOLNE WYDARZENIA
11 LISTOPAD

Prezentacja Szkoły

Podczas Polskiego Festiwalu
na Federation Square 

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT SZKOLNYCH WYDARZEŃ NA

  • FB-blue

Rocznica Szkoły

25-lecie szkoły

1 GRUDNIA
O SZKOLE 

Polska szkoła im. Jana Pawła II w Albion oferuje naukę języka Polskiego dla dzieci w wieku szkolnym oraz dorosłych. W tym roku rozpoczynamy zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym (4-5 lat)

ZAPISY DO SZKOŁY

Formularz zgłoszeniowy (wypełniony w edytorze PDF), należy wysłać na adres email szkoły.

PROGRAM NAUCZANIA

Szkoła posiada rządową akredytację,  a program kształcenia zgodny jest z wytycznymi australijskiej polityki oświatowej stanu Wiktoria (Victorian Essential Learning Standards), z zaleceniami i najlepszymi doświadczeniami językoznawców z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, jak również certyfikowanym programem nauczania/testowania języka polskiego jako obcego/drugiego.

Doskonałe wyniki osiągane przez naszych absolwentów na maturze (VCE) z języka polskiego świadczą o wysokiej skuteczności nauczania.

KLASY
PLAYGROUP

Przeznaczona jest dla mam, które chciałyby podzielić się swoimi radościami i troskami związanymi z wychowywaniem swoich pociech i porozmawiać o doświadczeniach dwujęzycznych dzieci. Jest to miejsce gdzie maluchy mogą pobawić się i zawrzeć pierwsze polskie przyjaźnie. Grupa spotyka się w soboty pomiędzy 10:00 a 12:15 i jest prowadzona przez animatora.

DZIECI W WIEKU SZKOLNYM

Program nauczania naszej szkoły jest opracowany zgodnie z najnowszymi wytycznymi Departamentu Edukacji (Department of Education and Training)  opisanych w dokumencie "Victorian Curriculum

Foundation- 10".  W procesie planowania brane są pod uwagę wiek i umiejętności uczniów.

Program obejmuje naukę czytania i pisania w klasach 1-2 oraz inne przedmioty w języku polskim w klasach 3-5. Począwszy od klas najmłodszych, nasi uczniowie są również przygotowywani do matury.

Zajęcia odbywają się w soboty pomiędzy 9:00 a 12:15.

DOROŚLI

Nauka dostosowana jest do poziomu zaawansowania naszych uczniów. Spotkania odbywają się w soboty pomiędzy 12:30 a 14:00